Teemu Kemppainen

tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto

Kirjoittajan blogeja

Sosio-neuraalinen ajatelma: rakkauden peruskurssi

Lukuaika4 min

Kuinka paljon hyvinvointia saataisiinkaan lisättyä ja tasattua, jos kaikki oppisivat koulussa perustaidot – nimenomaan taidot, ei niinkään tietoa – läheisyydestä, kosketuksesta ja sellaisesta viestinnästä, mitä tasapainoinen rakkaussuhde ja muut toimivat läheissuhteet edellyttävät? Nykyisellään tilanne on yhteiskunnassamme hälyttävän epätasa-arvoinen. On erikoista, että niin paljon huomiota on kiinnitetty taloudellisten resurssien ja terveyden sosiaalisen jakautumiseen, mutta niin vähän […]

Lue lisää Sosio-neuraalinen ajatelma: rakkauden peruskurssi

Malttia, vastavirtaa ja pakenevia prosesseja

Lukuaika6 min

Tuore tutkimuksemme (Kemppainen ym. 2014: ”Turvattomuus ei jakaudu tasan. Mitkä asuinalueen piirteet selittävät helsinkiläisten kokemaa turvattomuutta?” YP 1/2014) käsittelee turvattomuuden kokemuksia Helsingissä. Selvitimme kysely- ja rekisteriaineistojen avulla erityisesti asuinalueen piirteiden yhteyttä koettuun turvattomuuteen. Tutkimuksemme mukaan sosiaalisesti tuettuun vuokra-asumiseen kerrostalossa liittyy kohonnut turvattomuusriski. Myös raideliikenteen aseman läheisyydessä asuminen, asuinalueen runsaat häiriöaiheiset hälytystehtävät sekä alueen sosio-ekonominen huono-osaisuus […]

Lue lisää Malttia, vastavirtaa ja pakenevia prosesseja