Sonja Lumme

erikoistutkija THL

Kirjoittajan blogeja

Tuloluokkien väliset erot ennenaikaisissa kuolemissa ovat edelleen kasvaneet

3 min

Sosiaaliryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen tähtäävät politiikkatoimet eivät ole olleet riittäviä viimeisen parinkymmen vuoden aikana Suomessa. Tuore tutkimuksemme osoittaa, ettei sosiaaliluokkien välinen kuilu ole edelleenkään kaventunut – sekä terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevat kuolemat että alkoholikuolemat ovat selvästi yleisempiä pienituloisilla. Erot tuloluokkien välillä kasvoivat kun tarkastellaan vuosien 1992–2013 kuolleisuutta. Terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevilla kuolemilla tarkoitetaan kuolemia, joita […]

Minne hävisi yhdenvertaisuus sote-uudistuksen päätavoitteista?

3 min

Terveydenhuollossamme on huomattavia ja pysyviä sosioekonomisia eroja (1). Sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden yksi suurimpia syitä on eriarvoistava terveydenhuoltojärjestelmämme. Millä keinoin kaavailtu sote-järjestelmä pyrkii vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta? Valinnanvapaus. Valinnanvapauden uskotaan lisäävän oikeudenmukaisuutta siksi, että se mahdollistaa kaikille hoitopaikan valinnan eri toimijoiden välillä. Tämä olisi siis keino pienentää työterveyshuollon ja pelkästään julkisen perusterveydenhuollon varassa olevien välistä kuilua hoidon saatavuudessa ja […]