Salla Valtari

sosiologian opiskelija Tampereen yliopisto

Kirjoittajan blogeja

Nykymuotoinen kotihoidon tuki syrjii naisia, miehiä ja lapsia

Lukuaika4 min

Lasten kotihoito on taas herättänyt keskustelua, tällä kertaa Jyrki Kataisen aloitteesta. On mielenkiintoista, että aloite tulee kokoomuksen suunnalta, kun Ruotsissa, jonka malliin Katainen viittasi, päivähoitopainotteisuus ja huoli naisten työmarkkina-asemasta on ollut pitkään vahvasti vasemmistopuolueiden agendalla. Suomalaiset poliitikot eivät yleensä uskalla ottaa aiheeseen kantaa, koska keskustelussa muutosehdotukset leimataan helposti kylmiksi ja lapsivastaisiksi. Vaikka kotihoidon tuessa ja laajemmin […]

Lue lisää Nykymuotoinen kotihoidon tuki syrjii naisia, miehiä ja lapsia