Salla Valtari

sosiologian opiskelija Tampereen yliopisto

Kirjoittajan blogeja

Nykymuotoinen kotihoidon tuki syrjii naisia, miehiä ja lapsia

4 min

Lasten kotihoito on taas herättänyt keskustelua, tällä kertaa Jyrki Kataisen aloitteesta. On mielenkiintoista, että aloite tulee kokoomuksen suunnalta, kun Ruotsissa, jonka malliin Katainen viittasi, päivähoitopainotteisuus ja huoli naisten työmarkkina-asemasta on ollut pitkään vahvasti vasemmistopuolueiden agendalla. Suomalaiset poliitikot eivät yleensä uskalla ottaa aiheeseen kantaa, koska keskustelussa muutosehdotukset leimataan helposti kylmiksi ja lapsivastaisiksi. Vaikka kotihoidon tuessa ja laajemmin […]