Paula Saikkonen

tutkimuspäällikkö THL

Kirjoittajan blogeja

Hyvä taloussuhdanne ei vähentänyt toimeentulotuen tarvetta 2018

Lukuaika3 min

Toimeentulotuen vuositilasto 2018 julkaistiin juuri. Talouden myötätuuli näyttäisi pysäyttäneen toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrän kasvun. Varsinaista käännettä saajamäärien laskuun ei kuitenkaan ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kotitalouksien ja henkilömäärien rinnalla on perusteltua tarkastella myös toimeentulotuen kestoa. Onhan toimeentulotuen tarkoitus olla vain tilapäinen tuki, kun ensisijaiset turvaverkot pettävät. Mikäli toimeentulotuen luonne on puhtaasti tilapäinen – eli […]

Lue lisää Hyvä taloussuhdanne ei vähentänyt toimeentulotuen tarvetta 2018

Viimesijainen turva heikossa asemassa olevien tueksi

Lukuaika4 min

Eduskuntavaaleja lähestyttäessä miltei kaikki puolueet ovat esittäneet ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Vähemmän on tehty ehdotuksia siitä, miten toimeentulotuki palvelisi yhdessä palveluiden kanssa aidosti viimesijaisena turvana. Kelasta haettuna taloudellisena tukena se soveltuu hyvin täydentämään perusturvaa, jos unohdetaan tarveharkinnasta väistämättä seuraava byrokratia. Se on kuitenkin huono auttamaan heikoimmassa asemassa olevia, joita viimesijaisen turvan soisi erityisesti tukevan (Blomgren & […]

Lue lisää Viimesijainen turva heikossa asemassa olevien tueksi

Tieto, tilasto ja tilastotieto – case toimeentulotuki

Lukuaika6 min

Perustoimeentulotuki on ollut Kelan järjestämisvastuulla 1.1.2017 lähtien. Vaikka ensimmäisen vuoden jälkeen haasteita edelleen on asiakkaiden ohjaamisessa heidän tarvitsemiinsa palveluihin (ks. Blomgren & Saikkonen 2018), voidaan varmuudella sanoa, että uudistus tuotti ainakin yhden selkeän parannuksen vanhaan järjestelmään verrattuna: ajantasaisemmat tilastot perustoimeentulotuesta. Perustoimeentulotukitilasto ei valitettavasti sekään kerro kaikkea sitä, mitä haluaisimme tietää. Se ei kerro esimerkiksi sitä, […]

Lue lisää Tieto, tilasto ja tilastotieto – case toimeentulotuki

Voiko vanhoja virheitä välttää? Tapaus toimeentulotukiuudistus

Lukuaika5 min

Hallituskaudella on luvattu tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, mutta eivät uudistamisen tarpeet siihen vielä lopu. Agendalla on nyt myös sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen, joskin tyytyminen on lähinnä uudistuksen valmisteluun. Käytännön toteutukseen ei vielä kuluvalla hallituskaudella luultavasti ehditä. Nähtäväksi jää, kuullaanko vaalikeskusteluissa puolueiden ja ehdokkaiden näkökannat uudistukseen ja miten hyvin uusi hallitus seuraa tällä hallituskaudella asetettuja suuntaviivoja. Merkittävästi […]

Lue lisää Voiko vanhoja virheitä välttää? Tapaus toimeentulotukiuudistus

Arvottomasta politiikasta arvokysymyksiin?

Lukuaika4 min

Kesäkuun alku on tarjonnut politiikan aktiiviharrastajalle spektaakkelin vailla vertaa. Ilman puoluekirjaakin on päässyt seuraamaan kahden puolueen puheenjohtajan valintaa suoratoistona, vähän kuin kärpäsenä katossa. Satunnaisestikin politiikkaa seuraava väistämättä altistui hallituskriisidraamalle. Alkukesän kiemuroissa nousivat arvot politiikan keskiöön ainakin puheissa. Oletetaan, että äänestäjälle tärkeä arvo olisi eriarvoisuuden vähentäminen ja hän haluaisi äänestää arvonsa mukaista vaihtoehtoa. Äänestäjä on havainnut, että pääministeri […]

Lue lisää Arvottomasta politiikasta arvokysymyksiin?