Maria Ohisalo

tutkija Vihreiden varapuheenjohtaja, Y-Säätiö

Kirjoittajan blogeja

Demokratiapolitiikka eriarvoistuvassa yhteiskunnassa

Lukuaika5 min

Valtioneuvoston vuosiksi 2017–2019 laatimassa demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa eriarvoistumiskehitys on tunnistettu keskeiseksi demokratian perusteita nakertavaksi ongelmaksi. Suomalaisen demokratian heikkoutena nähdään yhteiskunnallisen osallistumisen polarisoituminen muun muassa sukupuolen, iän, etnisen taustan, koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja asuinpaikan mukaan. Kuten toimintaohjelmassa todetaan, eriarvoisuus ei rajoitu vain osallistumiseen vaan voi vakavimmillaan ulottua läpi koko demokraattisen prosessin. Tällöin erilaisessa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevat kansalaiset […]

Lue lisää Demokratiapolitiikka eriarvoistuvassa yhteiskunnassa