Jussi Tervola

tutkimuspäällikkö THL

Kirjoittajan blogeja

Työttömyysturvan leikkaus ja tulonjako – miten käyttäytymisvaikutusten huomioiminen muuttaa kokonaiskuvaa

4 min

Kuluttaisitko edelleen nykyisen lailla, jos maksamiesi verojesi määrä kaksinkertaistuisi? Vai sopeuttaisitko kulutuskäyttäytymistäsi jollakin tavalla? Suurin osa ihmisistä muuttaisi kulutuskäyttäytymistään, varsinkin pidemmän aikavälin kuluessa. Viime vuosina on käyty keskustelua politiikkatoimenpiteiden käyttäytymisvaikutuksista. Kysymys kuuluu, kuinka ihmiset reagoivat lainsäädännön muutoksiin? Ja annettuna tietty käyttäytyminen, kuinka työllisyys tai julkisen sektorin tilanne muuttuisi? Monesti lainsäädännön vaikutuksia arvioidaan niin, että ihmisten […]

Milloin maahanmuuttajalapset päivähoitoon? Teoria ja käytäntö

2 min

Viime perjantaina YP:ssä julkaistiin artikkelini maahanmuuttajien kotihoidon tuen käytöstä. Artikkelin keskeisenä tuloksena oli, että maahanmuuttajat hoitavat lapsiaan kotona pidempään kuin kantaväestö, vaikka päivähoito helpottaisi lasten integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Pisimmät kotihoitojaksot ovat pakolaismaista muuttaneilla; ryhmällä, joka tarvitsisi eniten tukea kotoutumisessa. Artikkeli keskittyi kotihoidon tuen käyttöön, mikä kertoo lähinnä alle kolmevuotiaiden lastenhoidosta. Monet voivat olla sitä mieltä, […]