Johanna Lilius

tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto

Kirjoittajan blogeja

Ahtaasti asuminen – yhteiskunnallinen vai yhdyskunnallinen kysymys?

Lukuaika2 min

Ahtaasti asumista lähestytään tällä hetkellä kahdesta toisistaan poikkeavasta näkökulmasta. Toisinaan sitä tarkastellaan yhteiskunnallisena ongelmana, joka pitää poistaa. Toisinaan ratkaisuna, jolla voidaan edistää kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia. Historiallisesti ahtaasti asumiseen on liitetty sekä hygieniaan että moraaliin liittyviä kysymyksiä. Asumisolojen parantaminen on ollut yksi sotien jälkeisen sosiaalipolitiikan tärkeimpiä  tavoitteita. Esikaupunkirakentamisen myötä asumisväljyys kasvoi. Asumisen laatu parani, […]

Lue lisää Ahtaasti asuminen – yhteiskunnallinen vai yhdyskunnallinen kysymys?