Hanna Wass

yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopisto

Kirjoittajan blogeja

Ammatti edellä äänestämään? Diakonia- ja sosiaalityöntekijöiden puoluevalinta

Lukuaika5 min

Yhteiskuntaluokan merkityksen äänestämistä määrittävänä tekijänä on havaittu heikentyneen viime vuosikymmeninä. Äänestyskoppiin ei mennä enää ensisijaisesti ylemmän keskiluokan tai työväenluokan edustajina mielessä kokemus oman ryhmän jaetuista eduista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihmisen yhteiskunnallisella asemalla olisi enää poliittista merkitystä vaan pikemminkin päinvastoin. Globalisaatio, talouden rakennemurros ja julkisen sektorin pysyvä niukkuus synnyttävät monenlaisia jakolinjoja, jotka eivät […]

Lue lisää Ammatti edellä äänestämään? Diakonia- ja sosiaalityöntekijöiden puoluevalinta

Demokratiapolitiikka eriarvoistuvassa yhteiskunnassa

Lukuaika5 min

Valtioneuvoston vuosiksi 2017–2019 laatimassa demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa eriarvoistumiskehitys on tunnistettu keskeiseksi demokratian perusteita nakertavaksi ongelmaksi. Suomalaisen demokratian heikkoutena nähdään yhteiskunnallisen osallistumisen polarisoituminen muun muassa sukupuolen, iän, etnisen taustan, koulutuksen, sosioekonomisen aseman ja asuinpaikan mukaan. Kuten toimintaohjelmassa todetaan, eriarvoisuus ei rajoitu vain osallistumiseen vaan voi vakavimmillaan ulottua läpi koko demokraattisen prosessin. Tällöin erilaisessa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevat kansalaiset […]

Lue lisää Demokratiapolitiikka eriarvoistuvassa yhteiskunnassa