YP-blogi

YP-blogissa asiantuntijat esittävät omia, usein henkilökohtaisia näkemyksiään. Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskunnallisen hyvinvointitutkimuksen lehti.

Uusimmat

Maestro Antti Eskola

5 min
Antti Eskola kuoli 84-vuotiaana eilen eli 6.9.2018. Antti oli pääaineeni sosiaalipsykologian professori, kun opiskelin Tampereella 1968–74. Jo silloin Antti teki luennoillaan ja kirjoillaan minuun lähtemättömän vaikutuksen: selkeän ja elävän ilmaisun mestari, on kyse sitten tieteellisistä kirjoista tai pamfleteista. Myöhemmin arvioin eri lehtiin monet Antin kirjoista ja pidimme henkilökohtaista yhteyttä Antin kuolemaan saakka. Jo 1990-luvulla kirjeitteni aloitukseksi vakiintui ilmaisu ”Maestro Antti” – mikä saattoi olla kimmoke väitöskirjani keskeisen käsitemallin synnylle. Tuon väitöskirjan suunnitelman Antti hyväksyi lähes...

Tieto, tilasto ja tilastotieto – case toimeentulotuki

6 min
Perustoimeentulotuki on ollut Kelan järjestämisvastuulla 1.1.2017 lähtien. Vaikka ensimmäisen vuoden jälkeen haasteita edelleen on asiakkaiden ohjaamisessa heidän tarvitsemiinsa palveluihin (ks. Blomgren & Saikkonen 2018), voidaan varmuudella sanoa, että uudistus tuotti ainakin yhden selkeän parannuksen vanhaan järjestelmään verrattuna: ajantasaisemmat tilastot perustoimeentulotuesta. Perustoimeentulotukitilasto ei valitettavasti sekään kerro kaikkea sitä, mitä haluaisimme tietää. Se ei kerro esimerkiksi sitä, miten paljon ns. alikäyttö on vähentynyt. Kirjoitamme niin sanotusta alikäytöstä, koska toimeentulotuki on tarveharkintainen, viimesijainen ja tilapäiseksi tarkoitettu taloudellinen tuki. Se...

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportista puuttuvat suuret linjat

4 min
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi huhtikuussa raportin Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037. Julkaisun pääansio on nykyisten, jo nähtävissä olevien uusien teknologioiden listaaminen. Luettelo on hyvä katsaus siihen, mitä kaikkea on tapahtumassa. Kattava luettelo on tarpeen, sillä usein teknologiasta kiinnostuneet tuntevat vain oman alansa kehityksen, ja ongelmana on vaivaton tiedon saanti muista aloista. Toisaalta sirpalemaisten teknologioiden luettelo tekee tulevaisuuden hahmottamisen melkeinpä mahdottomaksi. Itse ennustamista päätyönä vuosikymmeniä tehneenä muistan hyvin kokeneemman työtoverin alkuvaiheen ohjeen siihen, että ennusteet osuisivat joltisellakin...

Esteetön työpaikka ei tarkoita saavutettavaa työpaikkaa

4 min
Esteettömyys on tehnyt melkoisia harppauksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Monet tilat, työpaikat ym. mainostavatkin jo olevansa esteettömiä. Käytännössä tämä näkyy useimmiten esimerkiksi inva-wc:iden ja -parkkipaikkojen lisääntymisenä. Mietitkö jo, että on upeaa, miten  toimintarajoitteiset on nykyään otettu hienosti huomioon. Mitä jos kertoisin, että yhteiskunta ja erityisesti työpaikat ovat kuitenkin vielä kaukana saavutettavuudesta. Esteettömyyden taso vaihtelee Osana viidessä EU-maassa sekä Turkissa toteutettavaa saavutettavuuteen työpaikoilla liittyvää hanketta teimme haastattelututkimuksen, johon osallistui lähes 30 suomalaista ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla toimivaa työpaikkaa. Mukana oli alle...

Me onnelliset

2 min
Olin maaliskuussa Alankomaissa kun se uutinen löi läpi kansainvälisessä mediassa: Suomi on maailman onnellisin kansakunta! BBC nosti uutisessaan esille saunan, joulupukin, suomalaisen metallimusiikin sekä Muumit ja Angry Birdsit. Keskustelimme hollantilaiskollegoiden kanssa onnellisuuden olemuksesta. Vertailimme elämää ja ihmisiä kotimaissamme. Mikä meitä yhdistää, mikä erottaa, missä ovat onnemme avaimet? Alankomaat oli sijoittunut vuosittain julkaistavan World Happiness Reportin rankingissa ”vasta” sijalle kuusi. Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 156 maata. Suomen ja Alankomaiden lisäksi TOP 10:ssä olivat myös muut Pohjoismaat sekä...

Ihmeiden aika ja soten moraalitalous

7 min
Valtionvarainministeriön arvio soten kustannuksista on herättänyt varsin kriittistä kommentointia (1). Sote on nyt tuottamassa ihmeen, jossa valinnanvapaus on hyväksyttävä välttämättömien säästöjen vuoksi, joilla ei kuitenkaan ole sen enempää tekemistä valinnanvapauden kanssa. Markkinaehtoisuudesta aiheutuu kuitenkin kuluja joita ei ole huomioitu. Sotessa tietoteknologia- ja palkkakustannuksista on käyty jo varsin konkreettista julkista keskustelua.  Markkinaehtoisuuden ylläpito ei myöskään ole ilmaista (2).  Verorahoitteisissa palvelujärjestelmissä hallinnolliset kulut ovat olleet myös yksityisiä ja vakuutusperusteisia järjestelmiä pienempiä (3). Kohtuullisen tehokas ja toimiva...

Carpe diem

2 min
Viime lokakuussa New York Times – ja New Yorker -lehdet raportoivat kymmenien naisten syyttävän elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniä seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Hetkessä tästä käynnistyi maailmanlaajuinen Me Too -kampanja, jossa vastaavanlaisia paljastuksia on tullut esiin kaikkialla ja lähes kaikilla aloilla. Kansan keskuudessa on aina ymmärretty, että seksi on voimallinen kaupankäyntiväline, puolin ja toisin. Mutta on myös ymmärretty se ero, kun vallassa oleva käyttää systemaattisesti ja häikäilemättä hyväkseen vallan alaisiaan verrattuna siihen, että joku vallan alaisista suostuu...

Kurkistuksia adoption ja huostaanoton rajapinnoille

4 min
Yli vuoden ajan olemme kahdessa tutkimushankkeessa pohtineet adoption roolia osana kotimaista lastensuojelua.  Tampereen yliopistolla olemme tehneet tutkimusta kotimaisesta adoptiosta käräjäoikeudessa vahvistettujen adoptioasiakirjojen sekä adoptioneuvontaa tekevien sosiaalityöntekijöiden haastattelujen pohjalta. Samaan aikaan Adoptioperheet ry ja Lastensuojelun Keskusliitto selvittivät laajalla kyselyllä perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten mielipiteitä, asenteita ja kokemuksia adoptioon liittyen. Yhteisessä ohjausryhmässämme, johon kuului myös Pelastakaa Lapset ry:n edustaja, olemme pohtineet, millaisena kotimainen vieraan lapsen adoptio tällä hetkellä näyttäytyy ja millainen rooli sillä tulevaisuudessa voisi olla....

Ei vain yhdellä kielellä yhdessä kanavassa

2 min
Tänään ilmestyneessä YP-lehdessä on Mikko Mattilan ja kumppaneiden analyysi ”Terveys ja poliittinen osallisuus: tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta”. Siihen on koottu yhteen kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa saatuja tuloksia terveyden vaikutuksesta poliittiseen kiinnittyneisyyteen. Tulosten mukaan väestön terveyserot näyttäisivät olevan suurimmillaan äänestysaktiivisuudessa, mutta heikko terveys on yhteydessä myös matalampaan poliittiseen luottamukseen. Toisaalta sairaus, vamma tai muu terveysvaiva voi joissakin tapauksissa motivoida ihmisiä osallistumaan ja yhteyden suunta vaihtelee osallistumismuotojen, terveysongelmien ja eri kontekstien välillä....

YP 20 vuotta

2 min
Yhteiskuntapolitiikka-lehti täyttää tänä vuonna 20 vuotta. YP syntyi vuonna 1998, kun Alkosta Stakesiin muuttaneen Alkoholipolitiikka-lehden (AP) sisältöaluetta lavennettiin kertaheitolla rutkasti. Kun Stakes ja Kansanterveyslaitos fuusioituivat vuonna 2009, julkaisijaksi tuli uusi laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viime vuonna julkaisijapohja jälleen monipuolistui, kun mukaan THL:n rinnalle tulivat Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta. YP on tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteinen ja avoin foorumi. Kun YP täytti 10 vuotta vuonna 2008, silloinen päätoimittaja Matti Virtanen kirjoitti:...